Vergoedingen:

De vijf grootste zorgverzekeraars in Nederland hebben de beroepsvereniging NVPA geaccepteerd waardoor er een ( gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is uit uw aanvullende verzekering, indien u staat ingeschreven bij een van deze vijf grootste verzekeraars.

Via de onderstaande link kunt u de vergoedingen voor 2018 raadplegen van  alle zorgverzekeraars, per aanvullend pakket zoals deze door de verschillende zorgverzekeraars zijn vastgesteld;

https://nvpa.org/verzekeringen/public