Samen komen we verder

Welkom op de website van Kees Bak. 

U kunt hier alle informatie vinden over mijn werkwijze en behandelvormen. Ik hoop dat u de informatie vindt die u zoekt. U kunt altijd contact met mij opnemen telefonisch of via het contactformulier zoals vermeld op de contactpagina. 

In mijn zelfstandige praktijk werk ik met verschillende vormen van integratieve therapie, o.a. Hypnotherapie, EMDR, NLP, ACT, Hartcoherentie, Adleriaanse therapie, Psychosociaal Counseling en droomduiding.

Samen met u ga ik op zoek naar de beste behandelvorm/benadering. Mijn werk beslaat een breed gebied:  voornamelijk ondersteunend en structurerend, evenals inzichtgevend en psycho-educatief, vanuit een eclectisch-holistische Mensvisie. Ik geef u thuiswerkopdrachten mee vanuit de ACT ( positieve psychologie) en Psychosociaal Counseling. Vanuit deze visie krijgt u inzicht in de samenhang van uw klachten en de diepere betekenis daarvan in uw huidige leven. 

Ik maak gebruik van multidisciplinaire samenwerking en overleg binnen een professioneel netwerk, als de cliënt daar toestemming voor geeft. Ik maak in mijn professioneel netwerk gebruik van de regiebehandelaar, psychiater, verpleegkundig specialist en huisarts. 

Structureel multidisciplinair overleg ter afstemming en controle behandelbeleid en behandelverloop. 

Consultatie psychiater ivm voorschrijven van psychofarmaca.

Overleg in crisissituatie's.

Overleg huisartsen en POH betreffende verwijzing, diagnostiek, behandeling en medicatie.

Intercollegiale toetsing. 

Opleidingen:

Sinds 2000 ben ik ECP-Therapeut en heb sinds 2001 de licentie NLP-Practitioner. Sinds 2007 EMDR-Practitioner. Ik ben BIG-geregistreerd als GGZ verpleegkundige met veel klinische ervaring en specifieke aandacht voor trauma/PTSS/autisme. Sinds 2017 ben ik ACT-trainer. In 2020 heb ik de opleiding tot Psychosociaal Counseler voltooid. 

Registraties: 

  • NVPA ( De beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten )  Registratie- nummer: NVPA: 104076.
  • De koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg )  Registratie-nummer: RBCZ: 170522R
  • V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland 
  • BIG registratienr. 19000585630.
  • S.C.A.G.: De gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Lidnr. 17862.                                              

Klachtenregeling: De praktijk hanteert de wettelijke regels volgens de Wkkgz zoals door de overheid vastgelegd. De praktijk is zowel voor de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie aangesloten bij de S.C.A.G.  Indien u een klacht heeft wil ik dit graag van u horen zodat ik samen met u naar een oplossing kan zoeken. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie S.C.A.G.; ( www.scag.nl ) Stadsplateau 7-8.22, 3521 AZ Utrecht. 

Privacy & AVG: Om uw behandeling mogelijk te maken moet ik gebruik maken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens zijn beveiligd en u hebt inzage in uw dossier. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn van uw gegevens is in de ggz verplicht 20 jaar. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn.  De Wet Bescherming Persoons gegevens wordt door mij nageleefd en vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en vanaf dat moment zal ik me aan deze regels houden. Ik werk uitsluitend via een adequaat beveiligde ICT-infrastructuur.  

Bij de start van uw behandeling stuur ik u algemene praktijkinformatie met uitleg hoe ik uw gegevens hanteer met de verklaring waaruit blijkt dat mijn praktijk voldoet aan de AVG. Uw veiligheid en privacy staan in mijn praktijk voorop! 

Voorwaarden

Als cliënt is het belangrijk dat u vertrouwen kunt hebben in de professionaliteit van de behandelaar waarbij u in zorg bent. Deze professionaliteit wordt mede bepaald door wetten en regels waaraan ik mij in mijn beroepsuitoefening te houden heb. Ik onderschrijf dan ook de gedragscode voor hulpverleners  van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Daarnaast werk ik in de praktijk volgens de volgende wettelijke kaders:  

  • - WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
  • - Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, waaronder tuchtrecht)
  • - Wettelijke aansprakelijkheid Beroepsuitoefening
  • - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
prev next

Ruim 33 jaar ben ik werkzaam geweest als GGZ-verpleegkundige in de klinische psychiatrie. Momenteel werk ik reeds 31 jaar als vrijgevestigd therapeut participerend in diverse samenwerkingsverbanden o.a. in Bergen op Zoom, Vlissingen en Goes. 

Kernwoorden in mijn werk zijn: holistische/eclectische Mensvisie, Bewustzijnsverdieping,  betrokken en afgestemd op uw wensen en behoeften.

   **** Momenteel is er een AANMELDSTOP tot 1 juli 2024 ***