Ik maak gebruik van de volgende behandelmethoden:

Cognitieve gedragstherapie

Bij deze therapie gaat het vooral over uw moeilijkheden die in het heden spelen. De therapie is praktisch en gestructureerd en legt nadruk op zowel het veranderen van uw gedragspatroon als op het veranderen van uw manier van denken.

Cliëntgerichte therapie

Deze therapie is gericht op het verschil dat u kunt ervaren tussen wat u denkt en voelt, tussen wat u wilt en wat u durft. Om te ontdekken wat u belemmert, wordt bij deze therapievorm van u gevraagd om bij uw gevoelens stil te staan. Door het leren onderzoeken, erkennen, verwoorden en ervaren van gevoelens leert u zichzelf beter te begrijpen, moeilijke ervaringen onder ogen te zien en uzelf te accepteren.

Kortdurende psychodynamische therapie

De therapie gaat ervan uit dat uw huidige gedrag wordt veroorzaakt door onverwerkte ervaringen in het verleden. Het doel van de therapie is het bewust maken van onverwerkte gevoelens zodat ze minder invloed hebben op uw huidige gedrag.

Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

Acceptance en Commitment Therapie is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd om zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten (dit wordt experientiele vermijding genoemd). ACT leert een accepterende/verdragende houding aan ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.  Hierbij maak ik ook gebruik van metaforen ( Visueel), het geven van Thuiswerkopdrachten, defusie- en visualisatietechnieken. 

Emotionele Mindfulness

Het Engelse woord Mindfulness betekent opmerkzaamheid, oplettendheid. Bij mindfulness gaat het erom je aandacht doelbewust te richten op je ervaring in het hier en nu, zonder te oordelen. Mindfulness brengt je uit het denken, in je lichaam. Je leert je gedachten te observeren en er afstand van te nemen. Je leert gevoelens toe te laten, zonder overweldigd te worden. Mindfulness training is een vorm van aandachtsgerichte meditatie waardoor je jezelf traint om meer in het Hier&Nu aanwezig te zijn. Uit onderzoek blijkt dat mindfulness effectief kan zijn bij piekeren, angsten en chronische depressie.

EMDR

Deze behandeling is ontwikkeld voor de behandeling van trauma’s, maar wordt tegenwoordig ook toegepast bij bijvoorbeeld angsten. Tijdens de behandeling wordt de cliënt gevraagd om beelden op te roepen van de angstige gebeurtenis die hem achtervolgt. Terwijl de cliënt dit beeld oproept, krijgt hij visuele of auditieve prikkels aangeboden. Hoe deze methode exact werkt is nog onvoldoende duidelijk, maar dat hij werkt is overtuigend bewezen. Het is bij trauma’s op dit moment de voorkeursbehandeling omdat het voor cliënten minder belastend is en sneller een positief effect sorteert, dan de traditionele behandelingen.

Verpleegkundige GGZ behandeling

Naast psychologische en psychotherapeutische behandelmethoden bied ik in de praktijk ook  verpleegkundig specialistische psychiatrische behandeling. In deze behandeling  gaat het om klachtreductie van een psychiatrische stoornis waarbij een steunend-structurerende gesprekstherapie gecombineerd wordt met medicamenteuze behandeling.  Vaak gaat het in de behandeling over het omgaan met psychische kwetsbaarheid en het leren omgaan met beperkingen. Ook is de behandeling sterk gericht op het ontdekken en gebruiken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden om problemen het hoofd te bieden en zodoende meer Kwaliteit van Leven te bereiken, door Zingeving van het Bestaan.

Psychosociale therapie

Psychosociale therapie is een vorm van kortdurende, persoonsgerichte behandeling gericht op het hier en nu. In psychosociale therapie worden een aantal reguliere en alternatieve behandelmethoden gecombineerd, zoals oplossingsgerichte therapie, gestalttherapie, mindfulness en focussen . De therapie richt zich op problemen met een milde psychosociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychiatrische stoornis. Doel is het verbeteren van actuele omstandigheden en vaardigheden, het ontwikkelen van een nieuw zelfinzicht en het vinden van eigen oplossingen via een lichaamsgerichte benadering. Gebeurtenissen uit het verleden komen enkel aan bod als het zinvol is bij het vinden van oplossingen van huidige problemen.

Psychosociaal Counseling

Is een laagdrempelige, professionele begeleiding voor alle zaken die met het normale dagelijkse leven te maken kunnen hebben. Het is een vertrouwelijke relatie tussen een getrainde counselor en een cliënt. Een behandeling is kortdurend en bestaat behalve uit gesprekken ook uit opdrachten en praktijkoefeningen. Als cliënt bepaal jij zelf waar je naar toe wilt en ik begeleid je de weg te vinden om daar te komen. Hierbij maak ik ook gebruik van ademhalingstechniek en visualisatietechnieken. 

Doelgroep:  

De praktijk is bestemd voor volwassenen (v.a. 18 jaar)  met psychische klachten en/of sociaal-emotionele problemen die het dagelijks functioneren belemmeren. Doel is om via psychosociale behandeling klachten op te heffen, te verminderen of ermee om te leren gaan zodat de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk wordt.

De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van angst- en stemmingsklachten in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek.     

Klachten die aanleiding kunnen zijn voor behandeling:

 • angstklachten
 • stemmingsklachten
 • onverwerkte levenservaringen, bijv. rouw, trauma
 • identiteits- en losmakingsproblemen
 • moeite contact te maken met eigen gevoelens
 • onvoldoende controle over eigen emoties
 • structureel gebrek aan zelfvertrouwen
 • problemen in het contact met anderen
 • relationele problemen
 • psychische problemen in verband met de arbeidssituatie, burn-out
 • lichamelijke spanningsklachten (zonder aantoonbare lichamelijke oorzaak)
 • posttraumatische stress-stoornis
 • Somatoforme stoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek

Cliënten met agressieproblematiek, impulscontroleproblemen, ernstige verslavingen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen kan ik niet in zorg nemen; Zij kunnen beter bij de GGZ geholpen worden.